Jäätmekäitlust puudutavates seadustes on tulemas

uuendused!

Tahame aidata oma klientidel olla ajast ees ja alustada nõuetekohase jäätmekäitlusega juba täna.

Parandatud jätkusuutlikkuse tavad aitavad ka kulusid kokku hoida!

 

Uuendused jäätmekäitluses nõuavad, et kõik ettevõtted, sealhulgas ka hetegevuslikud ja avaliku sektori organisatsioonid peavad eraldama oma jäätmeid ja hoidma neid eraldatuna kogu protsessi vältel, vastasel juhul tekib risk trahvidele ja karistustele.

 

Koostöös ekspertidega on välja selgitatud erinevad säästmisvõimalused rakendades erinevaid jäätmekäitlussüsteeme. Nõuetega vastavusse viidud süsteemid tõi prognoositava kulude kokkuhoiu 39% ulatuses ja parenemist jäätmekäitluses 32% võrra.